Varsseveldsestraatweg 70 - 7122 NM  AALTEN - t. 0543-471230 - info@mensinkberndes.nl

diensten

DienstenWijzer

Advies en Beheer Financiele Diensten     

Welke dienstverlening

MensinkBerndes is een financieel advieskantoor adviseren en bemiddelen voor zowel zakelijke als particuliere relaties. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden en welke fasen van onze dienstverlening worden doorlopen.

Objectieve analyse

Ons kantoor adviseert op grond van de zogenaamde objectieve analyse. Bij behoefte aan een financieel product baseren wij ons advies op het onderzoek van een toereikend aantal op de financiële markten verkrijgbare en vergelijkbare financiële diensten en producten. Gemiddeld betrekken wij in de vergelijking een 3-tal aanbieders.

Wij zijn met geen enkele aanbieder van financiële producten een contractuele verplichting aangegaan voor afname van producten en opereren volledig onafhankelijk.

Beloning

Het aantal uren dat wij besteden aan advisering en begeleiding is afhankelijk van de complexiteit van het advies, uw persoonlijke situatie en de vorm en invulling van eventueel benodigde financiële producten. In ons introductiegesprek stemmen wij hierover duidelijk met u af over de vorm en hoogte van onze beloning.

Als beloningsvormen onderscheiden wij

  • Provisie als onderdeel van premie
  • Uurtarief
  • Fixed tarief
  • Beheertarief

 Conform de Wet Financieel Toezicht geldt een provisieverbod bij advies voor;

  • Pensioenvoorzieningen
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Kapitaalregelingen 

Wat verwachten wij van u

Om u optimaal te adviseren is het belangrijk dat u ons juiste en volledige informatie geeft tijdens het advies en onderhoudsgesprek. Ook verwachten wij dat de informatie actueel is.

Bij veranderingen in de bedrijfsvoering of uw persoonlijke situatie nadat de invulling van ons advies tot stand is gekomen, is het van belang dat u dit aan ons doorgeeft opdat uw financiële keuzes  blijven aansluiten wij uw wensen.

MensinkBerndes

Hierna geven wij enige informatie over ons kantoor. 

Algemeen

Naam                   MensinkBerndes

Bezoekadres         Varsseveldsestraatweg 70, Aalten

Postadres              Postbus 10, 7120 AA Aalten

Telefoon               0543 471230

Telefax                 0543 476860

Email                    info@mensinkberndes.nl

KvK                       Handelsregister Arnhem, 09130053

MensinkBerndes is een handelsnaam van Mensink makelaars en taxateurs B.V. en V.O.F. BNM Financieel Advies.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u van mening zijn dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt zich wenden tot;

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257 2509 AG Den Haag Telefoon 0900-3552248 Email consumenten@kifid.nl  

Dienstverlenings Document AFM

Voor zover van toepassing, afhankelijk van de soort dienstverlening, hebben wij een Dienstverlenings document conform de richtlijnen van de AFM beschikbaar.